Matinkylän Jäähallien asemakaavamuutoksen saatua lainvoiman 8.8.2018 Jääurheilun Tuki ry on jatkanut Matinkylän jääurheilukeskuksen ensimmäisessä vaiheessa rakennettavan 3-rataisen jääurheilukeskuksen suunnittelun loppuunsaattamista. 

Jääurheilukeskuksen suunnittelussa huomioidaan eri jääurheilulajien ja jäsenseurojen tarvitsemat oheisharjoittelu-, säilys – ja toimistotilat. Lisäksi suunnittelussa painotetaan kestävää kehitystä mm. jääurheilukeskuksen energiaratkaisujen ja eri rakennusmateriaalien vallintojen osalta. Laaditun suunnitelman mukaan Matinkylän jääurheilukeskuksen rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2019 ja Jääurheilukeskus otetaan käyttöön heinäkuussa 2020.

Matinkylän jääurheilukeskuksen projektin kustannusarvo on 20,0 miljoonaa euroa, jolle Espoon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.2.2017 myöntänyt omavelkaisen takauksen.

Ensimmäisessä vaiheessa jääurheilukeskukseen rakennetavan kokonaisuuden 

bruttoneliömetrit ovat noin 14.000 m2 sisältäen mm:

  • 3 kpl jääkenttiä kooltaan 60 x 30, 58x 28 ja 61 x 26
  • 40 kpl joukkuekuivaustiloja
  • liikuntasali ja 2 kpl piensaleja
  • kuntosali 
  • toimisto- ja kokoustilat
  • 1.kerroksen myymälä- ja 2.kerroksen kahvilatilat
  • Matinkylän urheilupuiston muiden lajien tarvitsemat sosiaalitilat
  • Matinkylän urheilupuiston huollon tarvitsemat huolto-, kone ja sosiaalitilat 

Toisessa vaiheessa Matinkylän jääurheilukeskukseen rakennetaan lisää vielä yksiratainen harjoitusjäähalli. Matinkylän nykyinen 2-ratainen harjoitushalli on käytössä siihen saakka, kunnes sen tilalle on saanut korvaavat tilat. 

Matinkylän jääurheilukeskuksen rakentamisen eristymistä seurataan sivuillamme.

LIITTEET: VIITE 5/2018 JA ASEMAPIIRROS

Viitesuunnitelma C >>