EJUT RY:lle uusi hallitus vuosikokouksessa 22.11.2018

Espoon Jääurheilun Tuki ry on vuosikokouksessaan 22.11.2018 valinnut uuden hallituksen seuraavalle toimikaudelle.

Hallituksen puheenjohtaja:
Ilkka Jalonen
+358 400 702 999
ilkka.jalonen(at)iljaconsulting.fi

Hallituksen jäsenet:
Anna Kuusniemi-Laine
+358 40 522 8761
puheenjohtaja(at)espoonjaataiturit.fi

Henriikka Aihinen
+358 40 596 1466
henriikka.aihinen(at)etkespoo.com

Marcus Konkola
+358 482 2401
marcus.konkola(at)iki.fi

Ami Rubinstein
+358 50 402 8400
ami.rubinstein(at)optomeditech.com

Ari Tamminen
+358 400 400723
etkosoy(at)Kolumbus.fi

Jarmo Muukkonen
+358 40 900 2545
jarmo.muukkonen(at)muukkonenlaw.net

Matinkylän Jääurheilukeskus

Matinkylän Jäähallien asemakaavamuutoksen saatua lainvoiman 8.8.2018 Jääurheilun Tuki ry on jatkanut Matinkylän jääurheilukeskuksen ensimmäisessä vaiheessa rakennettavan 3-rataisen jääurheilukeskuksen suunnittelun loppuunsaattamista. 

Jääurheilukeskuksen suunnittelussa huomioidaan eri jääurheilulajien ja jäsenseurojen tarvitsemat oheisharjoittelu-, säilys – ja toimistotilat. Lisäksi suunnittelussa painotetaan kestävää kehitystä mm. jääurheilukeskuksen energiaratkaisujen ja eri rakennusmateriaalien vallintojen osalta. Laaditun suunnitelman mukaan Matinkylän jääurheilukeskuksen rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2019 ja Jääurheilukeskus otetaan käyttöön heinäkuussa 2020.

Matinkylän jääurheilukeskuksen projektin kustannusarvo on 20,0 miljoonaa euroa, jolle Espoon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.2.2017 myöntänyt omavelkaisen takauksen.

Ensimmäisessä vaiheessa jääurheilukeskukseen rakennetavan kokonaisuuden 

bruttoneliömetrit ovat noin 14.000 m2 sisältäen mm:

  • 3 kpl jääkenttiä kooltaan 60 x 30, 58x 28 ja 61 x 26
  • 40 kpl joukkuekuivaustiloja
  • liikuntasali ja 2 kpl piensaleja
  • kuntosali 
  • toimisto- ja kokoustilat
  • 1.kerroksen myymälä- ja 2.kerroksen kahvilatilat
  • Matinkylän urheilupuiston muiden lajien tarvitsemat sosiaalitilat
  • Matinkylän urheilupuiston huollon tarvitsemat huolto-, kone ja sosiaalitilat 

Toisessa vaiheessa Matinkylän jääurheilukeskukseen rakennetaan lisää vielä yksiratainen harjoitusjäähalli. Matinkylän nykyinen 2-ratainen harjoitushalli on käytössä siihen saakka, kunnes sen tilalle on saanut korvaavat tilat. 

Matinkylän jääurheilukeskuksen rakentamisen eristymistä seurataan sivuillamme.

LIITTEET: VIITE 5/2018 JA ASEMAPIIRROS

Viitesuunnitelma C >>